Jdi na obsah Jdi na menu

Historie sboru 1946 - 1960

Rok 1946

 

               Byla plně obnovena činnost hasičů i samaritánů v obci.

Výbor byl složen takto:

                                      Předseda         Rudolf Adámek

                                                             František Fukal

                                      Náčelník         František Musil

                                                             František Bartůněk

                                      Pod náčelníci František Mikulík, František Malenkovič, František Fučík

                                      Jednatel          Josef Urban, Rudolf Sedlák ml.

                                      Pokladník       Jiří Mokrý, František Raška

                                      Organizátor    František Krevňák, Ruda Jurák, Bedřich Juřík

                                      Strojmistři      Pavel Hřebačka, Ruda Adámek, Grbavčic

                                      Zbrojíř            František Darmovzal, František Kraus, Bedřich Gajdoš   

 

Hasičské vozidlo Škoda HV 10 mělo za dobu 17 let najeto kolem 100 tisíc kilometrů včetně moto hodin              a vyžadovalo generální opravu motoru. Řešení se našlo v zakoupení jiného motoru zn. Škoda 204 z havarovaného vozu. Motor tohoto vozu měl najeto 25.800 km. Tento typ hasičského vozidla ještě v dnešní době jezdí jako veterán po různých hasičských slavnostech. Jeho majitelem jsou hasiči obce Turzovka                na Slovensku. Hasičům dále sloužil hasičský vůz značky „Krupp“ o nosnosti 1500 kg převedený z obce Charvátská Nová Ves. V Poštorné sloužil tento vůz až do roku 1952.

 

Rok 1947

 

                Na tento rok připadalo 75. výročí založení hasičského sboru. Toto výročí bylo spojeno s předáním opraveného hasičského vozu Škoda 105, ve kterém byla umístěna přenosná stříkačka PPTS 8 zn. Rossenbauer     z roku 1943. Dne 3. srpna byly zahájeny oslavy v 6:00 hodin budíčkem a v 8:00 hodin byl slavnostní nástup.          V rámci oslav bylo provedeno velké námětové cvičení, kterého se účastnily hasičské sbory z širokého okolí Brna, z Husovic, Žabovřesk, Králova Pole, Komína, Sečkovic a ze Slatiny. Tyto sbory prováděly ukázku dálkového dopravního vedení na vzdálenost 1.000 metrů. Hasiči Poštorné také pomáhali vynášet střešní tašky       na střechu  kostela. (2800 ks), 10 mužů (lezci) předvedlo ukázku svého výcviku, za což jim pán farář Tichý udělil diplomy a zaplatil večeři v hostinci U Frakarů. Předvedlo se také 20 samaritánských družstev.

 

Rok 1948

 

                Výroční chůze sboru se pro velkou účast konala v hostinci U Frakarů. Zúčastnilo se jí 60 činných členů, 25 čestných a zasloužilých hasičů, 20 žen, 50 přispívajících členů, 50 v tom roce činných i bývalých členů samaritánů. 25 dubna 1948 byl sboru předán nákladní vůz značky Ford Kanada, klasické nákladní vozidlo bez krycí plachty. Sbor zasahoval při lesních požárech v okolí obce, ale hlavně kolem železniční trati Boří Les-Valtice, a to v 60 případech, 3x zasahoval při požárech zemědělských usedlostí, 8x u obytných domů a 15x mimo území obce.   

Rok 1949

 

                Tohoto roku byla vypracována smlouva o vzájemné pomoci mezi Poštovnou, Charvátskou Novou Vsí, Valticemi, Břeclaví a Starou Břeclaví. Materiál německého hasičského sboru v Břeclavi byl rozdělen sboru Břeclav a Stará Břeclav. Hasičský sbor Poštorná zasahoval u požárů kolem železničních tratí Boří Les-Lednice, Boří Les-Valtice a Břeclav-Podivín. V Břeclavi dále 3x u splavu při záchraně tonoucích, 4x u rybníka Apollo při téže příležitosti, dokonce v 5 případech u tonoucích v Hlohoveckém rybníku. V tomto roce vznikl i velký lesní požár, přu kterém shořely více než 3 hektary lesního porostu. Tohoto požáru se mimo české hasičské sbory účastnily i 3 sbory rakouské.

Rok 1950

 

                 Hasičský sbor Poštorná měl v tomto roce určité potíže ze zajištěním výjezdů. Ve sboru zůstalo několik starších hasičů, protože dorostenci se rozjeli do různých internátů, kde se profesně vzdělávali a domů se vraceli jen na sobotu a neděli. Jiní členové odešli na vojenskou presenční službu apod. Mnoho mužů odešlo pracovat mimo obec. Ve sboru mimo jiné zůstali bývalí sedláci a ti již neměli takový zájem pracovat ve sboru. Zde je seznam těch, kteří práci v hasičském sboru Poštorná měli zájem:

 

                               František Hrozek, zaměstnanec ČSD

                               František Krevňák st., zaměstnanec ČSD

                               František Krevňák ml., zaměstnanec ČSD

                               Jan Novák, horník

                               Jan Novák, důchodce

                               Stanislav Štajmajer, důchodce

                               Josef Urban, soukromník

                               Otto Urban, soukromník

 

a tito řidiči hasičských vozidel:

 

 

                               František Darmovzal, kovář

                               František Kraus, pracovník mlékárny

                               Stanislav Mužík, pracovník mlékárny

                               František Mužík, pracovník mlékárny

                               Josef Veselý, soukromník

                                František Gajdoš, člen JZD

                                Otto Gajdoš, člen JZD

                                Jan Gajdoš, člen JZD

 

                 Další hasiči: František Turčík, Antonín Turčík, Jaromír Keck, Josef Skopal, František Janovic, Stanislav Kolínek, Jan Kolínek, František Bronislav, Jakub Vlk, Josef Oster, Josef Zemek, Josef Sedlák st., František Musil, Josef Leták, Stanislav Leták, František Fajd, Leoš Ulehla, František Fasora, František Fukal, Antonín Bartošic, Josef Šala, František Karlín, Josef Sedlák ml.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1951

 

 

                  Složení výboru doznalo změny, když předsedou se stal František Fukal, povoláním stolař a člen hasičů od roku 1939.

Další funkce:             Místopředseda  Josef Sedlák

                                  Velitel Leoš Ulehla st.a František Uherek

                                   Podvelitelé  František Mikulík, František Malenkovič

                                   Velitel mládeže Jakub Drábek

                                   Kulturní a organizační referent Antonín Bartošic

                                   Pokladník Marie Bartošicová

 

     18. ledna byl zvolen nový název pro celostátní organizaci požárníků a to na Československý svaz hasičstva. Byl také založen dorost od věku 17 let, který se skládal z 20 členů. Tento kolektiv se poprvé účastnil námětového cvičení v n.p. Todoza 04 Poštorná (dnešní Tranza).

 

                                                                                           

Rok 1952

 

                 Výroční schůze hasičů v Poštorné zachovala výbor ve stejném složení, jak tomu bylo v roce předešlém. Poštorenským hasičům byl zapůjčen nákladní vůz zn. Studebaker po generální opravě motoru . Toto vozidlo bylo zapůjčeno ředitelem Syntézie Poštorná Hanáčkem pro lepší akceschopnost sboru při hašení požárů kolem železničních tratí Boří Les-Valtice a Boří Les-Lednice. V tomto roce také shořelo při požáru lesa               5 hektarů. Zasahovali zde také hasiči z Poštorné, kteří při této akci mohli poprvé využít půjčeného vozidla. Nebyl to jediný požár lesa tohoto roku, hasiči zasahovali ještě u dalších 4 lesních požárů. Dále byly provedeny tyto zásahy v obci i mimo ní – hašení domů 8x, závodů 3x, menší lesní zahoření 48x, hašení naftové věže 1x, pomoc při nehodách na železnice a na silnicích 12x.

     V tomto roce také v Břeclavi proběhla krajská soutěž dorostu. Účastnilo se 18 družstev. Zvítězilo družstvo Slavkova u Brna, ve kterém působil i člen poštorenských hasičů Josef Sedlák, učeň učiliště ve Slavově u Brna.   V tomto sboru působil jako rodák pozdější velitel poštorenských hasičů  Zdeněk Hanák. Krajská soutěž se konala 3. srpna u příležitostí 70. výročí založení sboru v Poštorné. Josef Sedlák byl po návratu do Poštorné vyslán na dvouměsíční kurz velitelů do učiliště Sebětov a absolvoval jeden měsíc praxe u hasičského útvaru Brno. Mimo jiné se v tomto učilišti školil na funkci strojníka velitel Zdeněk Hanák.

 

Rok 1953

 

 

                 Po výroční schůzi zůstává výbor organizace beze změny. 1. června dochází ke změně zákona číslo 60/50 Sb., ochrana před požáry. Služba samaritánů přechází pod nově založený Červený kříž. 26. září jsou zásahové jednotky svěřeny pod pravomoc Národním výborům. Sjezd, který se konal 15.-16. března, rozhodl        o tom, že se celostátní dobrovolná složka hasičů stává složkou Národní fronty. 24. dubna je vydán další nový zákon číslo 95/53, o státním požárním dozoru. Celostátní sjezd také rozhodl o přejmenování na Československý svaz požární ochrany, a tak se z hasičů stávají požárníci. Sjezd zrušil zelené pracovní i vycházkové stejnokroje                                                  a ty jsou nahrazeny modrými uniformami.

     V tomto roce také odešlo ze sboru v Poštorné pro nezájem 20 členů. Přes tyto potíže však činnost sboru pokračovala a tak například žáci provedli 40 cvičení a 15x se účastnili soutěží. Dorost provedl 40 výcviků a 3x se účastnil soutěží. Soutěžní mužstvo mužů uskutečnilo 60 nácviků a také se účastnilo 3 soutěží. Hasiči v Poštorné vlastnili také i družstvo smíšené (mužů a žen), které scházelo jedenkrát za týden. I toto družstvo se účastnilo 3 soutěží. V té době byly založeny  žňové hlídky mládeže, ve kterých měli své zástupce také žáci          z Poštorné. Tyto hlídky byly ustaveny pro hlídkování podél železniční trati a při žňových prací.

     Členové dorostu: Jaroslav Budín, Karel Kurial, B. Neuman, František Polášek, Antonín Šale, František Babora, Stanislav Šich, Vladislav Trensinger, A. Vymyslický, Josef Příborský, František Baránek, Bárta, Jan Barth, Jan Dvořák, Jan Back, Karel Back, Milan Kakáč, František Wunsch, František Grůnský.

     Mladší dorost: Leo Alm, Jan Buchlovský, Jan Cupal, Matěj Fabičovic, Zdeněk Hird, František Kuřil, Stanislav Kurial, František Kakáč, Jan Kurial, Štěpán Vyrubek, Jan Zajíček, Josef Budín.

     Starší žáci: Rudolf Jílek, Milan Hlavenka, Jaroslav Kužel, Jan Malinkovič, Stanislav Maňásek, Vítězslav Hošek, Rudolf Juřík, Vojtěch Kaňa, Vojtěch Maděrič, Jan Marísek, Hubert Snopek, František Kaňa, Josef Zamazal, Karel Kozel, Jan Kozel Karel.

     V tomto roku je opět změněn název hasičské organizace a to na Československý

svaz požární ochrany.

 

 

 

 

Rok 1954

 

                 Složení výboru: Předseda   František Fukal, Josef Sedlák ml.

                                            Velitel Leoš Ulehla, J. Miklík, František Malenkovič.

                                            Prevence Josef Sedlák ml., Alfonz Kolínek

                                            Zbrojíři Kraus, Pavel Hřebačka

                                            Vedoucí mládeže Jakub Drábek, Miroslav Hlavenka

                                            Pokladník Marie Bartošicová, Antonín Barotšic

                                            Kulturní referent František Fasora, František Osvald

                                            Vedoucí žen Anna Drábková, Madla Vlková

     V tomto roce byly zavedeny výcvikové plány, které byly přísně kontrolovány. V další činnosti výjezdová jednotka zasahovala u menších lesních požárů, včetně sousedské pomoci 52x, u velkých lesních požárů 13x, podél železniční trati Boří Les-Valtice a Boří Les-Lednice 20x. Bylo provedeno  6 námětových cvičení. Požární sbor se zaměřuje na preventivní prohlídky v obci, kde po pět let tyto nebyly prováděny. Jednalo se o provedení prohlídek v 680 domech, 31 prodejně a 1 JZD.

 

Rok 1955

 

                V tomto roce stoupla aktivita mladých a to pod vedením Jakuba Drábka st., Mirka Hlavenky a Jakuba Drábka ml. V zimním období byl výcvik prováděn ve škole. Žáci tvořili dvě kategorie, a to do 9 let a od 10 let. Do 9 ti let byla výuka prováděna teoreticky a od 10 let i v praxi jako nácvik soutěžních disciplin požárního útoku a štafety. Poštorná používala na přívodním vedení  spojky DIN, za které dostávala družstva trestné body, což je odsouvalo na méně hodnocená místa, než si zasluhovala. Odchodem téměř třicítky mužů na vojenskou základní službu utrpěla soutěž účastí  v kategorii mužů. Muselo být přikročeno k vytvoření smíšeného družstva mužů        a žen.

Léta 1956, 1957 a 1958

 

                  Za tuto dobu se scházel starší dorost na taktickém výcviku  45x, na poplachu 3x a v soutěžích 2x, mladší dorost se sešel při výcviku 40x, na poplachu 1xa v soutěžích 3x, smíšené družstvo cvičilo 25x, při poplachu se sešlo 3x a soutěžilo 1x.

    V roce 1957 byla uzavřena smlouva mezi pohraniční stráží – rota Poštorná, kdy vojáci pomáhali pomocí traktoru a cisterny o obsahu 4.000 litrů a s cisternou  Praga V3S s 3.500 litry  při požárech kolem tratí Boří Les-Valtice a Boří Les-Lednice. Při větším požáru byli přivoláváni požárníci Břeclavi, ČSD a ze Staré Břeclavi. V tomto roce  je také Poštorná odměněna Uznáním Státního požárního dozoru za účast ve žňových hlídkách, které sbory dobrovolných požárníků organizovaly. Diplom získali žáci i muži za účast v v okrskovém kole. Taktéž v roce 1958 se jak žáci, tak i muži účastnili kola prvního, tj. kola okrskového.

 

Rok 1959

 

                 Na výroční schůzi byly dovoleni do výboru za velitele Josef Sedlák ml. a František Jankovi. Zástupcem velitele se stal Jakub Drábek, jednatelem Josef Urban, vedoucím mládeže František Drábek a preventistou Oldřich Fasora. Je také podána místním výborem na Ústřední v výbor stížnost na neuspokojivý stav hasičského vozidla. Na tomto základě bylo sboru přiděleno nákladní vozidlo Tatra 805 s motorem po generální opravě. Toto vozidlo bylo sboru přiděleno 24. dubna. Družstvo dorostu Poštorná zvítězilo v okresním i krajském kole, které se konalo v Brně-Líšni a postoupilo do celostátního kola, které se konalo na Slovensku v Martině.

 

Rok 1960

 

                 Výbor po výroční schůzi zůstal beze změn. Velmi dobře zasáhla jednotka Poštorné při požáru „finského domku“ a požár byl likvidován s minimální škodou za 60 minut. Požáru se účastnily dále jednotky Břeclav město s vozidlem Cas Praga RN s obsahem nádrže 2.000 litrů, Stará Břeclav Cas GMC 16 s obsahem nádrže 4.000 litrů. Zásah byl prováděn dálkovou dopravou a při18 stupních mrazu. Dalším požárem, který vznikl v obvodu  Poštorné, byl požár v  Naftových závodech Poštorná (bývalá Muna), kde hořela dílna svařovny            o rozměrech 14x35 metrů. Požáru se účastnilo družstvo mužů Poštorná, 20 starších dorostenců. Dále pak Břeclav město, Stará Břeclav Pohraniční stráž v počtu 8 mužů a Charvátská Nová Ves. Při tomto požáru byl vytvořen štáb velení, jehož velitelem se stal Josef Sedlák ml. Jako poradce byl určen velitel okrsku Bábíček.

     Družstvo mužů se účastnilo okrskového kole soutěže, což bylo v  té době považováno všemi sbory  za povinnost. Taktéž i v tomto roce jsou žáci oceněni diplomem za účast ve žňových hlídkách. Celonárodně vzniká 10 krajů a 108 okresů, tomuto trendu se přizpůsobuje i místní organizace.V tomto roce také vzniká okres Břeclav, který v hasičské organizaci trvá dosud.